ARCHIVACE, SKARTACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ

skartace, archivace - účetní doklady nevyjímaje

Společnost REISSWOLF specialista na skartaci a archivaci dat

Evidence účetních dokladů a následná skartace, archivace


Zajisté jste se někdy setkali s problémem, jakým způsobem budete archivovat Vaše účetní doklady. V jistých případech, tedy pokud jste vlastníkem nějaké větší společnosti či firmy máte několik desítek účetních dokladů denně a pro zpětnou evidenci a dohledání je musíte určitým způsobem archivovat. Nejedná se o žádnou prkotinu, ale o problém, který může být opravdu zásadní, jelikož účetní doklady musejí být neustále na dosah, kdyby přišla kontrola z úřadů.

 

Nastává tedy řešení problému, které může mít dva následující průběhy a je prakticky jenom na Vás, jakou formu si zvolíte. Buď budete archivovat Vaše účetní doklady ve Vaší firmě, budete tedy řešit, jaký systém si pro archivaci účetních dokladů zvolíte a hlavně, kde budete účetní doklady archivovat. To jsou problémy, které mohou zabránit v tom, abyste Vy, jako majitel dané společnosti s archivací účetních dokladů pokračoval.

 

Správu, archivaci, skartaci Vašich účetních dokladů si můžete tedy zajistit sami, ale kde účetní doklady archivovat? Denně doslova protečou firmou několika desetitisícové částky a několik účetních dokladů se opravdu velice jednoduše ztratí. Jak tedy účetní doklady archivovat? Pronajmout si například menší sklad, kde budou umístěny pouze Vaše papíry? Umisťovat účetní doklady v jedné místnosti ve Vaší firmě? Prostory se dají využít daleko efektivněji a lépe, než pro uložení neskutečného množství papírů. Ale to není jediný problém, který budete v tomto případě muset řešit. Dále jsou zde problémy, jaký systém si pro archivaci účetních dokladů zvolit. Jestli se někdo ptáte na jaký systém, odpověď je jednoduchá. Musíte mít určitý systém v samotné archivaci dat, kterou chcete dělat. Systém hlavně v tom, pro případ zpětného dohledání. Aby měl například každý účetní doklad své číslo a pod ním byl například v počítačovém programu zaevidován. Vše tedy bude daleko jednodušší, přehlednější a také pohodlnější.

 

Zpětné dohledání  při archivaci účetních dokladů je prakticky to nejhorší a nejobtížnější, co může nastat. Pokud budete účetní doklady archivovat bez jakéhokoliv systému a řádu, za chviličku se z toho buď zblázníte, nebo bude Vaše archivace účetních dokladů prakticky k ničemu.

 

Vaše evidence účetních dokladů, tedy archivace účetních dokladů musí být naprosto přesná, mít svůj určitý řád a hlavně pořádek, ve kterém se vždycky a za všech okolností snadno vyznáte. Nejedná se tedy pouze o uložení účetních dokladů do příslušné místnosti, ale také o evidenci, správné zařazení a snadnou zpětnou vazbu, tedy zpětné dohledání archivovaného účetního dokladu.

 

Skartace účetních dokladů je další moýnost jak s účetními záznamy naložit.

 

 

 

Evidence účetních dat
Správu a archivaci Vašich účetních dokladů si můžete tedy zajistit sami, ale kde účetní doklady archivovat? Denně doslova protečou firmou několika desítitisícové částky a několik účetních dokladů se opravdu velice jednoduše ztratí. Společnmost REISSWOLF Vám dá další informace, klikněte na archivace účetních dokladůTIP
Jak tedy účetní doklady archivovat? Pronajmout si například menší sklad, kde budou umístěny pouze Vaše papíry? Je to samozřejmě možnost, ale existuje tu i možnost nechat tuto činnost na specializovanou firmu, která udělá vše za Vás. Další možností je skartace. Skartace vám vyřeší případné prozdrazení dat.

 

Správu a archivaci Vašich účetních dokladů si můžete tedy zajistit sami, ale kde účetní doklady archivovat? Denně doslova protečou formou několika desítitisícové částky a několik účetních dokladů se opravdu velice jednoduše ztratí.

Evidence účetních dokladů
Evidence účetních dokladů bude tedy poměrně namáhavá práce, která chce svůj řád a jistou přesnost, kterou v sobě zodpovědná osoba musí mít. Nejde tedy, že by archivace účetních dokladů byla prováděna kdekým, kdo by měl zrovna o tento post zájem. To je zcela vyloučeno, musí se jednat o maximálně proškolenou osobu, která bude mít precizní uvažování.


Zpětné dohledání  při archivaci účetních dokladů je prakticky to nejhorší a nejobtížnější, co může nastat. Pokud budete účetní doklady archivovat bez jakéhokoliv systému a řádu, za chviličku se z toho buď zblázníte, nebo bude Vaše archivace účetních dokladů prakticky k ničemu.


Pokud se chcete dozvědět více informací na téma skartace, tak klikněte zde.